Pages

INDUK EKSA JKSNPP

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH CAMPBELL

MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI SELATAN.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH ARMENIAN

MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH SEBERANG PERAI UTARA.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH KING

MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI TENGAH.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH QUEEN

MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH TIMUR LAUT.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH LIGHT

MAHKAMAH TINGGI SYARIAH PULAU PINANG.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH VICTORIA

BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

Wednesday, 25 October 2017

Lawatan Penanda Aras EKSA oleh Jabatan Pendaftaran Negara Daerah Seberang Perai Selatan


11.10.2017 ( Rabu) - Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Selatan (Lebuh Campbell) sekali lagi berpeluang menerima kehadiran rombongan Lawatan Penanda Aras Eksa. Lawatan kali ini ialah daripada Jabatan Pendaftaran Negara Seberang Perai Selatan (JPNSPS). JPNSPS ketika ini sedang melalui proses mendapatkan pensijilan EKSA dan masih di frasa persediaan bagi menghadapi Audit Dalaman & Audit pensijilan daripada pihak MAMPU yang dijangkakan akan berlangsung pada penghujung tahun 2017. JPNSPS memilih Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Selatan kerana jabatan ini merupakan jabatan kerajaan yang pertama mendapat pensijilan EKSA di Daerah Seberang Perai Selatan.

Share

Twitter Facebook