Pages

INDUK EKSA JKSNPP

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH CAMPBELL

MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI SELATAN.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH ARMENIAN

MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH SEBERANG PERAI UTARA.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH KING

MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI TENGAH.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH QUEEN

MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH TIMUR LAUT.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH LIGHT

MAHKAMAH TINGGI SYARIAH PULAU PINANG.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

ZON LEBUH VICTORIA

BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN.Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti.

Friday, 29 July 2016

ZON LEBUH CAMPBELL BERJAYA MEMPEROLEH SIJIL EKSA MAMPU

ALHAMDULILLAH setinggi kesyukuran ke hadrat ilahi kerana Lebuh Campbell telah berjaya memperoleh sijil EKSA dengan kategori Cemerlang. Sijil berkenaan dikeluarkan pada 15 April 2016 dan sah sehingga 14 April 2018. Terima kasih atas usaha gigih semua warga Zon Lebuh Campbell dalam melaksanakan EKSA. Semoga pelaksanaan EKSA tidak berhenti di sini. Cabaran yang paling besar adalah sentiasa mengamalkannya.

Share

Twitter Facebook